Si es vol treure el carnet PAL amb Joysat, tot el que ha de saber…

Centre de formació IPAF. Formació per a obtenir el carnet PAL / Curs operador plataformes elevadores.

El carnet PAL (Llicència d’accés de potència) està reconegut en la indústria de l’accés aeri de tot el món com a certificació que l’operador ha rebut una formació d’alta qualitat.

Està emès per IPAF (la federació internacional de l’accés motoritzat) i els reben els operadors que han acabat amb èxit un curs de formació en un centre de formació aprovat IPAF.

El programa de formació IPAF ha estat desenvolupat pels millors professionals del sector i està certificat per TÜV segons l’ISO 18878:2004 Plataformes Elevadores Mòbils de Personal – Formació per a l’Operador (controlador).

Cada any es formen més de 80.000 operadors a través dels més de 450 centres de formació IPAF a tot el món.

Carné PAL

Qui necessita el carnet PAL?

Si realitza treballs d’altura amb maquinària d’accès:

  •  IPAF creu que hauria de gaudir d’una formació adequada. 

  • A més a més del seu ofici (electricista, pintor, decorador de…, netejador industrial) obtindrà noves habilitats. 

  • Encara que les plataformes elevadores estan concebudes com a mitjà d’accés fàcil i segur, amb una formació adequada, aconseguirà utilitzar l’equip amb més destresa i seguretat.

Si és empresari

Si els seus operadors de plataformes elevadores posseeixen un carnet PAL, pot estar segur que compleix amb la seva obligació legal de proporcionar l’adequada formació per als seus treballadors.

La majoria de les lleis de seguretat i higiene, de prevenció de riscos laborals i de treball en altura recomanen una formació adequada per als treballadors que hagin d’utilitzar un equip de treball.

Una formació adequada significa més productivitat i eficiència per als operadors de plataformes elevadores.

Característiques:

  • El carnet PAL és vàlid per cinc anys. Indica la data del curs de formació i la data de caducitat (data de renovació del carnet PAL).

  • Especifica també la categoria en la qual l’operador ha estat format. El carnet indica també el nivell de formació: operador o instructor.

  • El carnet PAL és personal i intransferible, inclou la signatura i la foto de l’operador. Té a més un logotip hologràfic que el protegeix contra possibles falsificacions.

Demani pressupost sense compromís!

Empleni el formulari de contacte que trobarà fent clic en el següent enllaç:

Demanar pressupost