Tot el que has de saber sobre la formació IPAF a JOYSAT

Centre de formació IPAF. Curs per a operadors de plataformes elevadores.

Actualment i des de 1997 quan utilitzes plataformes elevadores és obligatori el carnet per a operadors de plataformes elevadores (CEMP).

Com que no hi ha cap organisme oficial que expedeixi un certificat o carnet vàlid a Espanya, se n’ha adaptat un d’extern que està reconegut a escala mundial per la Tüv.

La majoria de les lleis de seguretat i higiene, de prevenció de riscos laborals i de treball en altura recomanen una formació adequada per als treballadors en fer servir un equip de treball. Les empreses tenen l’obligació de proporcionar la formació adequada als seus treballadors.

El programa de formació d’IPAF per als operadors de plataformes elevadores ha estat desenvolupat pels millors professionals de la indústria de l’accés motoritzat. El programa de formació IPAF per a operadors de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMPs) està certificat per TÜV segons  l’ISO 18878:2004 Plataformes Elevadores Mòbils de Personal-Formació per a l’Operador (controlador).

Formaci´ón IPAF
Formación IPAF
SABER-NE MÉS DEL CARNET PAL
SERVEIS DE JOYSAT

Cada any es formen més de 80.000 operaris a través de la xarxa mundial de centres de formació IPAF (més de 450 centres). Els operaris que acaben amb èxit el curs, reben el carnet PAL (Llicència d’accés de potència), la guia de seguretat pels operadors de PEMPs, el llibre de registre de les experiències de l’operari i el certificat de formació.

IPAF no proporciona directament la formació. Són els seus centres de formació aprovats els que donen formació, la majoria d’ells fabricants o empreses de lloguer que són afiliats d’IPAF.

Els centres de formació IPAF segueixen el seu mètode, però són empreses independents i fixen per si mateixes les tarifes de formació segons els cursos proporcionats. Els centres de formació IPAF estan auditats regularment per a garantir el nivell de qualitat de la formació.

En general, els cursos tenen una duració d’1 o 2 dies, amb sessions pràctiques i teòriques amb un examen final als candidats. El nombre d’alumnes per curs és reduït per a garantir la qualitat de la formació. El material didàctic per a la formació està disponible en diferents idiomes i s’actualitza regularment.

Demani pressupost sense compromís!

Empleni el formulari de contacte que trobarà fent clic en el següent enllaç:

Demanar pressupost