.
Formigó

Vibrador elèctric Alta Velocitat Kompak KP-CNGV

El Vibrador de Formigó o d’agulla és una màquina que s’utilitza en construcció per a eliminar les bombolles d’aire que té la mescla al moment de col·locar-la. S’utilitza per a compactar el formigó de gran gruix acabat d’abocar.

És una beina vibrant allargada d’acer que conté una agulla vibradora que se submergeix en el formigó des de la seva superfície per a llevar aquestes imperfeccions i deixar la mescla perfecta per al seu ús.


Lloguer de maquinaria, (Vibrador elèctric Alta Velocitat Kompak KP-CNGV) i accessoris a Manresa i Catalunya Central.