.
Formigó

Vibrador electrònic Inverter Lion d.50 Unicort


Lloguer de maquinaria, (Vibrador electrònic Inverter Lion d.50 Unicort) i accessoris a Manresa i Catalunya Central.